STRANI IZVORI

kALeNDAR

VIDEO MATERIJAL

STEĆCI

Proširenje teritorija bosanske države početkom 14. stoljeća

Proširenje teritorija bosanske države početkom 14. stoljeća

Prva polovina XIV stoljeća predstavlja početnu fazu perioda u kojem je srednjovjekovna Bosna dostigla svoj najveći razvoj. Ubrzo nakon dolaska na vlast bosanski ban Stjepan II uspio je najkasnije do proljeća 1326. godine proširiti državne granice na oblast Krajine...

Privredni uspon bosanske države početkom 14. stoljeća

Privredni uspon bosanske države početkom 14. stoljeća

Privredni razvoj srednjovjekovne Bosne tekao je karakterističnom putanjom. Iako je bosanska država uspostavljena najkasnije u X stoljeću, i u tom periodu razvijane državne institucije, širen prvobitni državni teritorij te bosanski vladari postizali trgovačke ugovore,...

Prvi podaci o Bosni u srednjem vijeku

Prvi podaci o Bosni u srednjem vijeku

Nastanak i početne etape razvoja srednjovjekovne bosanske države u ranom srednjem vijeku nije zabilježen u historijskim izvorima bilo koje vrste i ostaje nepoznat u pobližim detaljima. Dometi saznanja o nastanku i razvoju bosanske državne organizacije ogledaju se u...

Prve optužbe za herezu u Bosni

Prve optužbe za herezu u Bosni

Za vladavine bana Kulina pojavljuju se i prvi podaci koji govore o nekom obliku vjerskog učenja koji nije u skladu sa propisima Katoličke crkve. Uzimajući u obzir činjenicu kako će ovaj način diskvalifikacije biti korišten i u narednim stoljećima događaji s kraja XII...

Dislokacija bosanske biskupije

Dislokacija bosanske biskupije

Dislokacija bosanske biskupije iz Bosne u Đakovo na područje Ugarske imala je svoju polustoljetnu prethistoriju i predstavlja kulminaciju vjerskih odnosa sa političkom pozadinom u trouglu koju su činili bosanski i ugarski vladari te rimske pape. Radilo se o događaju...

Pojavljivanje Crkve bosanske u historijskim izvorima

Pojavljivanje Crkve bosanske u historijskim izvorima

Druga polovina XIII stoljeća predstavlja doba mira i izvorne šutnje u poznavanju vjerskih odnosa Bosne i Rimske kurije. Upravo se u ovom periodu odvijala početna faza novog oblika institucionalnog vjerskog života u bosanskoj državi. Izrastanje vjerske organizacije,...