U ime oca i sina i svetoga duha. Ja, ban bosanski Kulin, prisežem tebi kneže Krvašu i svim građanima  Dubrovčanima da ću vam biti pravi prijatelj, odsad pa dovijeka i da ću pravi mir održavati s vama i pravu  vjeru dok sam živ. Svi Dubrovčani koji hode po...