Festival srednjovjekovlja u Cazinu koji traje od 08. do 11.06.2023. godine, danas je okupio arheologe koji su u sklopu izlaganja i panel diskusije razgovarali na temu “Novija arheološka istraživanja nalazišta iz srednjeg vijeka na prostoru Bosne i Hercegovine: rezultati i dometi”.

Učesnici panela su bili:
Tarik Silajdžić: “Srednjovjekovna utvrda Čajangrad u Gračanici kod Visokog – prethodna istraživanja i rezultati”
Edin Bujak: “Novija istraživanja nekropola stećaka i gradova na prostoru srednje Bosne”
Edita Vučić: “Istraživanje nekropole stećaka u Paoči”
Samra Terzić: “Ossa loquuntur: Stanje istraženosti u polju bioarheologije u BiH i moguće smjernice za dalja istraživanja na primjeru skeletnih ostataka sa srednjovjekovnog groblja
Divičani”
Ajla Sejfuli: “Luksuzni grobni nalazi otkriveni na srednjovjekovnim nekropolama u Travniku”

Brojni posjetitelji su imali priliku da sa ovim istaknutim stručnjacima razgovaraju i o drugim temama iz ove oblasti.

Nakon veoma uspješnje diskusije, posjetitelji Festivala imali su priliku da pogledaju predstavu “Bosanska kraljica”, u kojoj glumi fantastična Ivana Milosavljević.