Naziv artefakta: HRVOJEV MISAL (MISSALE GLAGOLITICUM HERVOIAE DUCIS SPALATENSIS)
Inventarni broj ili oznaka:BR. 71
Institucija: BIBLIOTEKA MUZEJA TOPKAPI SARAY
Kontakt mail: info@millisaraylar.gov.tr
Web adresa institucije: NEMA.
KORISNI LINKOVI GDJE SE MOGU PRONAĆI INFORMACIJE O MUZEJU:
https://muze.gen.tr/muze-detay/topkapi
https://www.millisaraylar.gov.tr/en/saray-kosk-ve-kasirlar/topkapi-sarayi

I BIBLIOTECI:
https://www.millisaraylar.gov.tr/en/hizmetler/yazma-eserler

Grad: ISTANBUL 
Država: TURSKA 

NAPOMENA: 

Hrvojev misal je glagoljski iluminirani rukopis. Napisan je po narudžbi hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića između 1403. i 1404. godine. Original rukopisa čuva se u biblioteci Topkapi Saraja.