Neposredno nakon osmanskog osvajanja Bosne, kraljica Katarina, supruga pretposljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaša, tražila je opciju gdje otići nakon propasti države. Jedna od opcija bio je i teritorij Dubrovačke republike sa kojom je njen muž decenijama održavao prijateljske odnose. Na slici je jedna odluka dubrovačkog vijeća umoljenih u kojoj se dozvoljava Katarini potencijalni dolazak u Dubrovnik.

„Prima pars est de mittendo dictum domine Catharine [prekriženo: Hele] Regine que fuit Bosne quod si voluerit possit venire Ragusium.“ Per XXVIII, contra VI.

„Secunda pars est de non mittendo.“ (23.7.1463) Državni arhiv u Dubrovniku, Consilium Rogatorum XVII, 257.

Državni arhiv u Dubrovniku, Consilium Rogatorum sv. XVII, fol. 257.