Pavle Hrvatinić

Pavle Hrvatnić (? – najranije 1345.) je bio sin kneza Hrvatina Stjepanića i brat Vukoslava i Vukca Hrvatnića. Od sinova kneza Hrvatina Pavle je bio prvi koji je priznao vrhovnu vlast bana Stjepana II Kotromanića. Kada je došlo do priznavanja bosanskog bana za vrhovnog...

Vukoslav Hrvatinić

Vukoslav Hrvatinić (druga polovina XIII stoljeća – najkasnije 1343.) je bio sin kneza Hrvatina Stjepanića i brat Pavla i Vukca Hrvatinića. U poveljama napuljskog kralja Karla II i knezova Bribirskih, izdanih knezu Hrvatinu Stjepaniću u vremenskom rasponu od 1299. do...

Vukac Hrvatinić

Vukac Hrvatinić (? – najranije 1378.) je najmlađi sin kneza Hrvatina Stjepanića i brat Vukoslava i Pavla Hrvatinića, pa se stoga na historijskoj pozornici javlja kasnije u odnosu na braću. S druge strane, od sinova kneza Hrvatina, Vukac je ostavio najviše traga u...