Naziv artefakta: HVALOV ZBORNIK
Inventarni broj ili oznaka: MANOSCRITTI. 3575 B
Institucija: UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA U BOLONJI (BIBLIOTECA DELLʼ UNIVERSITÁ DI BOLOGNA)
Kontakt mail: bub.info@unibo.it
Web adresa institucije: https://bub.unibo.it/it
Grad: BOLONJA
Država: ITALIJA 

NAPOMENA:

Hvalov zbornik napisao je krstjanin Hval za hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića 1404. godine. Riječ je o najpoznatijem i njavažnijem rukopisu Crkve bosanske. Danas se original rukopisa nalazi u Univerzitetskoj biblioteci u Bolonji.