Početkom decembra 1429. godine dubrovačke vlasti su se žalile bosanskom kralju Tvrtku II i razmatrale upućivanje žalbi i vojvodi Sandalju Hraniću oko kovanja i upotrebljavanja falsikovanog novca u Bosni.

Sa strane: „Pro monetis que falsificanter stronzanter in Bosna“

„Prima pars est de scribendo domino Regi Bosne supra monetis que falsificanter et stronzanter in Bosna“ Captum per XXXI, contra I.

„Secunda pars est de non scribendo“

Sa strane: „Pro eisdem monetis“ 

„Prima pars est de scribendo voiuode Sandagl supra dictis monetis“

„Secunda pars est de non scribendo“ Captum per XVIIII, contra XIII. (2.12.1429) Consilium Rogatorum IV, 127v.

Državni arhiv u Dubrovniku, Consilium Rogatorum sv. IV, fol. 127v