Vučica (XIV st. – poslije 20. marta 1415.) je kćerka vojvode Vukca Hrvatinića. Pored Vučice vojvoda Vukac je imao još dvije kćerke, Resu, udanu za tepčiju Batala Šantića, i jednu kćerku čije ime nije ostalo sačuvano u izvorima. U historiografiji se ukorijenilo mišljenje da je Vučica bila udata za jednog od članova vlasteoske porodice Zlatonosovića nepoznatog imena, ali se ipak ispostavilo da ovakvo gledište nije ispravno. Doista, jedna od kćerki vojvode Vukca Hrvatinića bila je udata za Zlatonosovića, ali njeno ime nije poznato kao ni ime njenog supruga koji je bio stric braće vojvoda Vukmira i Vukašina. 

Vučicu se prvi put spominje u historijskim izvorima početkom 1404. godine kada je od Dubrovčana dobila azil zajedno sa svojim sinovima, Vukom i Branivojem. Očigledno je Vučica tad zapala u određene poteškoće dok je tražila azil od Dubrovčana, ali okolnosti pod kojima se to odigralo nisu pobliže poznate. Nešto kasnije Dubrovčani su molili njenog brata hercega Hrvoja Vukčića da sredi stanje svoje sestre i njenih sinova, što otvara prostor za pretpostavku da u ovom razdoblju odnosi između brata i sestre nisu bili dobri. Ova epizoda odvijala se u vrijeme kada je herceg Hrvoje ovladao gradovima u istočnoj Bosni, Sreberenicom i Kučlatom, i praktično bio najmoćnija ličnost na tadašnjoj bosanskoj političkoj sceni.  Marta mjeseca 1415. godine Vučica se ponovno obraćala Dubrovčanima na što su joj iz Dubrovnika odgovorili uputivši pismo njoj i njenim sinovima, gdje se pored Vuka i Branivoja spominje i treći sin, Radoslav. Daljnja sudbina Vučice nije poznata.  

Vučica, Državni arhivu Dubrovniku, Lettere di Levante IV, fol. 66

Vučica, Državni arhiv u Dubrovniku, Consilium Rogatorum 1, fol. 9

Bibliografija: 

  • Ćošković, Pejo: „Hrvatinići (Horvatići, Stipančić Hrvatinić, Stipanići, Stjepanići), (velikaški rod)“ u: Hrvatski biografski leksikon, V (Gn-H), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2002, 725-739.
  • Dinić, Mihailo: Za istoriju rudarstva u srednjevekovnoj Srbiji i Bosni, I, SAN (Posebna izdanja 240, Odeljenje društvenih nauka 14), Beograd, 1955, 39.
  • Jorga, Nicola: Notes et extraits pour servir a l’histoiredes croisades au XVe siecle, II, Ernest Leroux, Paris, 1899,102-103.
  • Mrgić-Radojčić, Jelena: Donji Kraji. Krajina srednjovekovne Bosne, Filozofski fakultet u Beogradu-Filozofski fakultet u Banjaluci-Istorijski institut u Banjaluci, Beograd-Banja Luka, 2002, 71.
  • Rudić, Srđan: „O ženi vojvode Vukmira Zlatonosovića“, Istorijski časopis 55, Beograd, 2007, 14 sa napomenom 5. 
  • Ruvarac, Ilarion: „Draga, Danica, Resa“, Glasnik Zemaljskog muzeja 3, Sarajevo, 1891, 237.
  • Stojanović, Ljubomir: Stare srpske povelje i pisma, I (1), SKA, Beograd-Sremski Karlovci, 1929, 487-488.
  • Šišić, Ferdo: Vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić i njegovo doba, MH, Zagreb, 1902, 21-22.