Privredni uspon bosanske države početkom 14. stoljeća

Privredni razvoj srednjovjekovne Bosne tekao je karakterističnom putanjom. Iako je bosanska država uspostavljena najkasnije u X stoljeću, i u tom periodu razvijane državne institucije, širen prvobitni državni teritorij te bosanski vladari postizali trgovačke ugovore,...

Prvi podaci o Bosni u srednjem vijeku

Nastanak i početne etape razvoja srednjovjekovne bosanske države u ranom srednjem vijeku nije zabilježen u historijskim izvorima bilo koje vrste i ostaje nepoznat u pobližim detaljima. Dometi saznanja o nastanku i razvoju bosanske državne organizacije ogledaju se u...

Prve optužbe za herezu u Bosni

Za vladavine bana Kulina pojavljuju se i prvi podaci koji govore o nekom obliku vjerskog učenja koji nije u skladu sa propisima Katoličke crkve. Uzimajući u obzir činjenicu kako će ovaj način diskvalifikacije biti korišten i u narednim stoljećima događaji s kraja XII...

Dislokacija bosanske biskupije

Dislokacija bosanske biskupije iz Bosne u Đakovo na područje Ugarske imala je svoju polustoljetnu prethistoriju i predstavlja kulminaciju vjerskih odnosa sa političkom pozadinom u trouglu koju su činili bosanski i ugarski vladari te rimske pape. Radilo se o događaju...

Pojavljivanje Crkve bosanske u historijskim izvorima

Druga polovina XIII stoljeća predstavlja doba mira i izvorne šutnje u poznavanju vjerskih odnosa Bosne i Rimske kurije. Upravo se u ovom periodu odvijala početna faza novog oblika institucionalnog vjerskog života u bosanskoj državi. Izrastanje vjerske organizacije,...