Vukoslav Vlatković

Vukoslav Vlatković (XIII st. – poslije 1357.) je bio sin kneza Vlatka Vukoslavića i unuk kneza Vukoslava Hrvatinića. U historijskim izvorima javlja se samo jednom i to u jednoj vrloj dinamičnoj epizodi sa početka vladavine bana Tvrtka. Naime, 1357. godine braća...

Juraj Vojsalić

Juraj Vojsalić (prije 15. marta 1419. – poslije 1438.) je sin Vojislava Vukčića i sinovac velikog vojvode bosanskog i splitskog hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Posmatrajući njegovo djelovanje na bosanskoj političkoj sceni može se konstatirati da se radi o...

Ivaniš Dragišić

Ivaniš Dragišić (prije 12. augusta 1434. – prije 22. augusta 1446.) je sin kneza Dragiše Vukčića i unuk vojvode Vukca Hrvatinića. Riječ je o Hrvatiniću koji nije ostavio dubljeg traga u posljednjim decenijama bosanske samostalnosti, pa se slobodno može konstatirati da...