Prvi spomen Samobora u pisanim izvorima

Samobor je utvrđeni grad na desnoj obali rijeke Drine, nizvodno od Goražda. Pripadao je župi Pribud i bio je rezidencijalno mjesto bosansko vlasteoskog roda Kosača. Prvi sačuvani spomen Samobora u historijskim izvorima potiče iz pisma dubrovačke vlade upućenim svojim...

Podaci o falsifikovanju novca u srednjovjekovnoj Bosni

Početkom decembra 1429. godine dubrovačke vlasti su se žalile bosanskom kralju Tvrtku II i razmatrale upućivanje žalbi i vojvodi Sandalju Hraniću oko kovanja i upotrebljavanja falsikovanog novca u Bosni. Sa strane: „Pro monetis que falsificanter stronzanter in Bosna“...