Knez Stjepan

Stjepan (XIII stoljeće – najkasnije 1301.) je najstariji poznati član vlasteoskog roda Hrvatinića i kao takav smatra se njegovim rodonačelnikom. Otac je kneza Hrvatina Stjepanića. Pretpostavlja se da je bio knez Donjih Kraja još od vremena bana Mateja Ninoslava,...

Ban Borić

Prvi imenom poznati bosanski ban koji se pojavljuje u diplomatičkom materijalu, čiju je vladavinu moguće u najgrubljim crtama uokviriti, te koji je ujedno označio jedan novi period u bosanskoj medievalnoj prošlosti bio je ban Borić (1153-1163). Izvorne podatke Boriću...

Ban Kulin

Prijelomni period bosanske pojavnosti i prepoznatljivosti na regionalnom i evropskom nivou predstavlja doba vladavine bana Kulina (1180-1204). Vremenski okvir njegove vladavine omeđen je pojavom i nestankom u izvornom materijalu, što ostavlja otvorenim ovo pitanje....

Ban Stjepan

Nakon smrti bana Kulina, sa titulom bana navodi se pobliže nepoznati ban Stjepan. Podatak o njegovoj vladavini sačuvan je u tri pisma pape Grgura IX od 8. augusta 1236. godine. Prema prvom pismu papa uzima pod svoju zaštitu usorskog kneza Sibislava, sina nekadašnjeg...

Ban Matej Ninoslav

Ban Matej Ninoslav se prvi put spominje u izvorima 1233. godine kao ugarski vazal i katolik koji se odriče heretičkog učenja svojih prethodnika. Situacija u Bosni je bila jako komplikovana na početku vladavine novog bana. U Rim su stizale vijesti kako je bosanski...