Strani izvori

kALENDAR

VIDEO MATERIJALI

RODOSLOVLJE

Maglaj

Maglaj

Grad Maglaj podignut je na visokoj magmatskoj stijeni dominantnog položaja koja se strmo obara prema desnoj obali rijeke Bosne. Prirodni kompleks na kojem je smješten grad nalazi se uz padine planine Ozren, odvojen jednom udolicom. Porijeklo toponima Maglaj obično se...

Kozograd

Kozograd

Kozograd se u pisanim izvorima prvi put spominje 17. januara 1434. godine u jednom dubrovačkom dokumentu. Tom prilikom Dubrovčani su svom građaninu Vukosavu Kopiliću uputili poziv na sud koji je tada boravio u Kozogradu (in Cosao). Nakon ovog spomena pa sve do...

Tešanj

Tešanj

Grad Tešanj spada u red bosanskih gradova čija je srednjovjekovna historija slabo poznata. Za razdoblje srednjovjekovne bosanske države sačuvana su samo dva pisana traga o ovom gradu, i to oba iz 1461. godine, dakle pred sam kraj bosanske samostalnosti. Najstariji...

Srebrenik

Srebrenik

Srebrenik spada u red najpoznatijih i najznačajnijih srednjovjekovnih bosanskih gradova. Smješten je na strmoj i krševitoj stijeni, visine oko 500 metara, koja se nalazi na obroncima planinskog masiva Majevice. Ovakva konfiguracija terena omogućila je graditeljima...

Počitelj

Počitelj

Iako danas Počitelj važi za jedan od najpoznatijih starih bosanskih gradova, njegova srednjovjekovna historija slabo je poznata prvenstveno zbog oskudice izvora. Do 1463. godine i propasti bosanske države, sačuvana su samo tri spomena grada u pisanim izvorima, gdje je...

Ostrožac

Ostrožac

Ostrožac danas predstavlja jedan od simbola Bosanske krajine i svakako je jedan od najpoznatijih starih gradova u Bosni i Hercegovini. Uvidom u njegovu burnu prošlost da se uočiti da je ovaj grad i tokom srednjeg vijeka imao veliki značaj u procesima koji su...

Kučlat

Kučlat

Grad Kučlat smješten je južno od Zvornika, na oko sto metara visokoj stijeni koja se skoro pod pravim uglom obara prema ušću Jadra u Drinjaču. Riječ je o jednom od najnepristupačnijih bosanskih gradova, čiji su graditelji maksimalno iskoristili konfiguraciju terena i...

Glaž

Glaž

Do sada nije pouzdano utvrđeno gdje se nalazio grad Glaž kao ni istoimena župa kojoj je pripadao i čiji je centar bio. S obzirom da se radi o gradu koji je kroz srednji vijek igrao značajniju ulogu u ekonomskom i vjerskom životu država u čiji je sastav ulazio, što je...

Dobrun

Dobrun

Prvi pisani podaci o Dobrunu potiču iz 16. marta 1407. godine i sačuvani su u jednom dubrovačkom ugovoru o prevozu robe. Šesnaest godina kasnije, 1423, dubrovački poklisari obavještavaju svoje nadređene da se prema Dobrunu zaputio vojvoda Radoslav Pavlović, kojim...

Dobor

Dobor

Srednjovjekovni grad Dobor smješten je uz lijevu obalu rijeke Bosne, na blagoj uzvisini, prosječne visine 39 metara, koja predstavlja obod planine Vučjak. Na suprotnoj strani rijeke prostiru se obronci planine Trebave, dok se 4 kilometra uzvodno nalazi grad Modriča....

Bjelaj

Bjelaj

Grad Bjelaj je smješten na rubu Bilajskog polja uz cestu koja od Bosanskog Petrovca vodi prema Kulen Vakufu. Arheološki ostaci Bjelaja, zbog dobre očuvanosti, ukazuju na njegov grandiozan izgled tokom srednjeg vijeka. Međutim o njegovoj srednjovjekovnoj historiji malo...

Kozara

Kozara

Grad Kozara u historiji srednjovjekovne bosanske države ima marginalnu ulogu s obzirom da se radi o gradu koji je relativno kratko bio pod vlašću bosanskih kraljeva pa tako njegova srednjovjekovna historija biva prevashodno vezana za prostor kraljevine Ugarske. Grad...

Ključ na Sani

Ključ na Sani

Ključ na Sani spada u red najpoznatijih starih bosanskih gradova, čija je srednjovjekovna historija obilježena prvenstveno epizodom iz 1463. godine, kada su tu osmanski osvajači zarobili posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića. Grad je smješten na strmim...

Greben

Greben

Srednjovjekovna historija grada Grebena dugo vremena bila je u historiografiji predmet pogrešnih pretpostavki vezanih za njegovu identifikaciju i ubikaciju. Ove zablude kretale su se od toga da se govorilo o dva Grebena u Bosni, jedan u dolini Vrbasa i jedan kod...

Dubrovnik kod Ilijaša

Dubrovnik kod Ilijaša

Uvodna riječ o bosanskom gradu Dubrovniku može da započne sa konstatacijom, koja je inače uobičajena za srednjovjekovnu historiju, o oskudici izvorne građe. Naime, ovaj grad u periodu srednjovjekovne bosanske države, barem koliko je zasad poznato, spominje se samo...

Cazin

Cazin

Srednjovjekovna historija grada Cazina (Zasyn, Zasin) skoro je pa potpuna nepoznanica. Sve do kraja XV stoljeća za sad nije poznat bilo kakav pisani trag koji bi svjedočio o djelovanju srednjovjekovnog čovjeka na području ovog grada. Iznoseći historiju Cazina, do...

Bočac

Bočac

Grad Bočac smješten je na lijevoj obali Vrbasa na pola puta između Banjaluke i Jajca. Danas se tu nalazi vještačko jezero Bočac kao i istoimeno selo na suprotnoj strani rijeke. Riječ je o tipičnom bosanskom utvrđenju izuzetno dobro prilagođenom krševitoj uzvisini na...

Ključ kod Gacka

Ključ kod Gacka

Srednjovjekovni grad Ključ u historijskim izvorima se prvi put spominje u ispravi Sandalja Hranića Kosače od 28.12.1410. godine (in castro Cluz) kojom je ovlastio arhiđakona Teodora da u Zadru potpiše pogodbu o ustupanju Ostrovice Mlečanima.Smješten na obroncima Babe...