Katarina, kćerka Balše Hercegovića

Katarina je bila kćerka kneza Balše Hercegovića i unuka hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića. O godini rođenja Katarine ništa se ne zna, njen otac Balša u historijskim izvorima prvi put se spominje 1398. godine kada je u ugarsko-bosanskom ratu kralju Sigismundu preoteo...

Katarina, kćerka Vuka Vukčića

Katarina (prije 27. novembra 1399. – poslije 30. juna 1413.) je bila kćerka bosanskog vlastelina i hrvatsko-dalmatinskog bana Vuka Vukčića Hrvatinića, brata hercega Hrvoja Vukčića. Njena majka je banica Anka. Pored Katarine, ban Vuk je iz ranijeg braka imao i kćerku...

Juraj Vojsalić mlađi

Juraj Vojsalić mlađi je bio drugi sin vojvode Jurja Vojsalića, sinovac hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića. U historijskim izvorima sačuvan je samo jedan spomen Jurja Vojsalića mlađeg i to u povelji njegovog oca koju je izdao u Potkreševu 12. augusta 1434. godine. Ovoj...

Juraj Dragišić

Juraj Dragišić je bio sin vojvode Ivaniša Dragišića i unuk Dragiše Vukčića. Pored Jurja, vojvoda Ivaniš Dragišić imao je još dva sina, Pavla i Marka. Životni put Jurja Dragišića u pisanim tragovima osvjedočen je samo jednom. Naime, spomenut je u dobro poznatoj povelji...

Jelena, kćerka bana Vuka Vukčića

Jelena je bila kćerka bosanskog vlastelina i hrvatsko-dalmatinskog bana Vuka Vukčića, brata čuvenog bosanskog magnata Hrvoja Vukčića. Jelena je bila Vukova starija kćerka iz prvog braka sa nepoznatom plemkinjom. Pored Jelene imao je  još jednu kćerku, Katarinu,...

Doroteja, kćerka Balše Hercegovića

Doroteja je bila kćerka kneza Balše Hercegovića i unuka hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Pored Doroteje knez Balša imao je i kćerku Katarinu koja je bila u braku sa knezom Tvrtkom Borovinićem, a najvjerovatnije da nije imao muških potomaka. Doroteja je bila udata za...