kOREKCIJE JAVNIH NAVODA

kALeNDAR

VIDEO MATERIJALI

vladari

Knez Stjepan

Knez Stjepan

Stjepan (XIII stoljeće – najkasnije 1301.) je najstariji poznati član vlasteoskog roda Hrvatinića i kao takav smatra se njegovim rodonačelnikom. Otac je kneza Hrvatina Stjepanića. Pretpostavlja se da je bio knez Donjih Kraja još od vremena bana Mateja Ninoslava,...

Hrvatin Stjepanić

Hrvatin Stjepanić

Hrvatin Stjepanić (XIII stoljeće – najkasnije 1315.) je bio sin kneza Stjepana. Imao je sinove Vukoslava, Pavla i Vukca. Riječ je o vlastelinu po kojem vlasteoski rod Hrvatinića nosi ime. Prvi podaci o njemu potiču iz povelje napuljskog kralja Karla II izdate 14. juna...

Pavle Hrvatinić

Pavle Hrvatinić

Pavle Hrvatnić (? – najranije 1345.) je bio sin kneza Hrvatina Stjepanića i brat Vukoslava i Vukca Hrvatnića. Od sinova kneza Hrvatina Pavle je bio prvi koji je priznao vrhovnu vlast bana Stjepana II Kotromanića. Kada je došlo do priznavanja bosanskog bana za vrhovnog...

Vukoslav Hrvatinić

Vukoslav Hrvatinić

Vukoslav Hrvatinić (druga polovina XIII stoljeća – najkasnije 1343.) je bio sin kneza Hrvatina Stjepanića i brat Pavla i Vukca Hrvatinića. U poveljama napuljskog kralja Karla II i knezova Bribirskih, izdanih knezu Hrvatinu Stjepaniću u vremenskom rasponu od 1299. do...

Vukac Hrvatinić

Vukac Hrvatinić

Vukac Hrvatinić (? – najranije 1378.) je najmlađi sin kneza Hrvatina Stjepanića i brat Vukoslava i Pavla Hrvatinića, pa se stoga na historijskoj pozornici javlja kasnije u odnosu na braću. S druge strane, od sinova kneza Hrvatina, Vukac je ostavio najviše traga u...

Resa

Resa

Resa (XIV st. – poslije 1393.) je kćerka vojvode Vukca Hrvatinića i sestra čuvenog bosanskog magnata Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Pored Rese, vojvoda Vukac je imao još dvije kćerke, Vučicu i još jednu nepoznatog imena. U historijskim izvorima Resu susrećemo samo jednom...

Vladislav Pavlović

Vladislav Pavlović

Vladislav Pavlović (?, XIV st. – poslije 14. marta 1357.) je mlađi sin kneza Pavla Hrvatinića i brat kneza Grgura Pavlovića. U historijskim izvorima javlja se samo jednom, kada je 1357. godine zajedno sa bratom knezom Grgurom napustio bana Tvrtka i prihvatio ugarskog...

Grgur Pavlović

Grgur Pavlović

Grgur Pavlović (prije 1351. – najranije 1360.) je stariji sin kneza Pavla Hrvatinića i unuk kneza Hrvatina Stjepanića. Pored Grgura knez Pavle imao je još jednog sina, Vladislava Pavlovića. Na bosanskoj političkoj sceni kneza Grgura Pavlovića prvi put susrećemo u...

Pavle Vukoslavić

Pavle Vukoslavić

Pavle Vukoslavić (prije 25. maja 1325. – najranije 1367.) je sin kneza Vukoslava Hrvatinića i brat Vuka i Vlatka Vukoslavića. Riječ je članu vlasteoskog roda Hrvatinića o kojem je sačuvano srazmjerno malo podataka. Spomenut je samo nekoliko puta u poveljama koje je...

Vlatko Vukoslavić

Vlatko Vukoslavić

Vlatko Vukoslavić (prije 25. maja 1325. – poslije 26. novembra 1383.) je po svemu sudeći najstariji sin kneza Vukoslava Hrvatinića i unuk kneza Hrvatina Stjepanića. Pored Vlatka, knez Vukoslav imao je još dva sina, Vuka i Pavla Vukoslavića. U historijskim izvorima...

Vuk Vukoslavić

Vuk Vukoslavić

Vuk Vukoslavić (prije 25. maja 1325. – najranije 1351.) je sin kneza Vukoslava Hrvatinića i brat Vlatka i Pavla Vukoslavića. U sačuvanim izvorima susrećemo ga samo dva puta, prvi put u povelji njegovog oca i zatim mnogo kasnije u povelji bosanskog bana Stjepana II...

Dragiša Vukčić

Dragiša Vukčić

Dragiša Vukčić (XIV st. – poslije 1. aprila 1404.) je sin vojvode Vukca Hrvatinića i brat čuvenog bosanskog velikaša Hrvoja Vukčića Hrvatinića. O njegovom djelovanju sa kraja XIV i početka XV stoljeća svjedoči nekoliko pisanih tragova, ali je gledano u cjelini život...

Vučica

Vučica

Vučica (XIV st. – poslije 20. marta 1415.) je kćerka vojvode Vukca Hrvatinića. Pored Vučice vojvoda Vukac je imao još dvije kćerke, Resu, udanu za tepčiju Batala Šantića, i jednu kćerku čije ime nije ostalo sačuvano u izvorima. U historiografiji se ukorijenilo...

Vuk Vukčić

Vuk Vukčić

Vuk Vukčić (XIV st. – cca 1401.) je sin vojvode Vukca Hrvatinića i brat čuvenog bosanskog vlastelina Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Riječ je o jednom od značajnijih bosanskih vlastelina iz druge polovine XIV stoljeća koji je, vješto koristeći dešavanja u bosanskoj državi...

Hrvoje Vukčić

Hrvoje Vukčić

Hrvoje Vukčić (prije 1380. - 1416.) je svakako najznačajniji član vlasteoskog roda Hrvatinića i jedan od najvažnijih protagonista bosanske srednjovjekovne historije. U dugogodišnjem djelovanju koje prelazi vremenski raspon od preko tri decenije nosio je titule velikog...

Vukoslav Vlatković

Vukoslav Vlatković

Vukoslav Vlatković (XIII st. – poslije 1357.) je bio sin kneza Vlatka Vukoslavića i unuk kneza Vukoslava Hrvatinića. U historijskim izvorima javlja se samo jednom i to u jednoj vrloj dinamičnoj epizodi sa početka vladavine bana Tvrtka. Naime, 1357. godine braća...

Juraj Vojsalić

Juraj Vojsalić

Juraj Vojsalić (prije 15. marta 1419. - poslije 1438.) je sin Vojislava Vukčića i sinovac velikog vojvode bosanskog i splitskog hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Posmatrajući njegovo djelovanje na bosanskoj političkoj sceni može se konstatirati da se radi o...

Ivaniš Dragišić

Ivaniš Dragišić

Ivaniš Dragišić (prije 12. augusta 1434. – prije 22. augusta 1446.) je sin kneza Dragiše Vukčića i unuk vojvode Vukca Hrvatinića. Riječ je o Hrvatiniću koji nije ostavio dubljeg traga u posljednjim decenijama bosanske samostalnosti, pa se slobodno može konstatirati da...

Petar Vojsalić

Petar Vojsalić

Petar Vojsalić (prije 12. augusta 1434. – poslije 21. juna 1456.) je najvjerovatnije stariji sin vojvode Jurja Vojsalića i unuk Vojislava Vukčića. Može se slobodno konstatirati da se radi o posljednjem značajnijem Hrvatiniću koji je uspio da se probije u sam vrh...

Pavle Dragišić

Pavle Dragišić

Pavle Dragišić (XV st. – poslije 22. augusta 1446.) je sin vojvode Ivaniša Dragišića i unuk Dragiše Vukčića, brata hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Njegovo djelovanje na bosanskoj političkoj sceni je skoro pa potpuna nepoznanica. Naime, u historijskim izvorima...

Marko Dragišić

Marko Dragišić

Marko Dragišić je sin vojvode Ivaniša Dragišića i unuk Dragiše Vukčića, brata velikog vojvode bosanskog i splitskog hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića. U historijskim izvorima se javlja tri puta i to na poveljama posljednja dva bosanska kralja, Stjepana Tomaša i...

Katarina, kćerka Balše Hercegovića

Katarina, kćerka Balše Hercegovića

Katarina je bila kćerka kneza Balše Hercegovića i unuka hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića. O godini rođenja Katarine ništa se ne zna, njen otac Balša u historijskim izvorima prvi put se spominje 1398. godine kada je u ugarsko-bosanskom ratu kralju Sigismundu preoteo...

Katarina, kćerka Vuka Vukčića

Katarina, kćerka Vuka Vukčića

Katarina (prije 27. novembra 1399. – poslije 30. juna 1413.) je bila kćerka bosanskog vlastelina i hrvatsko-dalmatinskog bana Vuka Vukčića Hrvatinića, brata hercega Hrvoja Vukčića. Njena majka je banica Anka. Pored Katarine, ban Vuk je iz ranijeg braka imao i kćerku...

Juraj Vojsalić mlađi

Juraj Vojsalić mlađi

Juraj Vojsalić mlađi je bio drugi sin vojvode Jurja Vojsalića, sinovac hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića. U historijskim izvorima sačuvan je samo jedan spomen Jurja Vojsalića mlađeg i to u povelji njegovog oca koju je izdao u Potkreševu 12. augusta 1434. godine. Ovoj...

Juraj Dragišić

Juraj Dragišić

Juraj Dragišić je bio sin vojvode Ivaniša Dragišića i unuk Dragiše Vukčića. Pored Jurja, vojvoda Ivaniš Dragišić imao je još dva sina, Pavla i Marka. Životni put Jurja Dragišića u pisanim tragovima osvjedočen je samo jednom. Naime, spomenut je u dobro poznatoj povelji...

Jelena, kćerka bana Vuka Vukčića

Jelena, kćerka bana Vuka Vukčića

Jelena je bila kćerka bosanskog vlastelina i hrvatsko-dalmatinskog bana Vuka Vukčića, brata čuvenog bosanskog magnata Hrvoja Vukčića. Jelena je bila Vukova starija kćerka iz prvog braka sa nepoznatom plemkinjom. Pored Jelene imao je  još jednu kćerku, Katarinu,...

Doroteja, kćerka Balše Hercegovića

Doroteja, kćerka Balše Hercegovića

Doroteja je bila kćerka kneza Balše Hercegovića i unuka hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Pored Doroteje knez Balša imao je i kćerku Katarinu koja je bila u braku sa knezom Tvrtkom Borovinićem, a najvjerovatnije da nije imao muških potomaka. Doroteja je bila udata za...

Balša Hercegović

Balša Hercegović

Balša Hercegović je bio sin hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Pouzdano se može konstatirati da Balša nije bio sin vojvode Hrvoja iz braka sa Jelenom Nelipčić, kako je pogrešno tvrdila starija historiografija, već se radi o nepoznatoj supruzi sa kojom je vojvoda...